Výrub stromov pri päte kmeňa.

V prípade že strom je vychýlený do požadovaného smeru (ťažisko stromu je zrejmé a je v smere požadovaného pádu), najprv urobím smerový zárez v smere pádu stromu. Zárez vykonávam maximálne však do 1/3 hrúbky stromu. Uhol volím približne 45 °. Hlavný rez vediem kolmo na strom. Hlavný rez vykonávam, buď vejárovitým rezom, alebo ťahom.

POZOR hlavný rez so smerovým zárezom sa Vám nikdy nesmie stretnúť a mal by tam vzniknúť takzvaný nedorez, ktorý vám zaisťuje požadovaný smer pádu. Ak sa hlavný rez stretne so smerovým zárezom, často dochádza k priškripnutiu píly aj pri použití klinov. Môže dôjsť k pádu stromu do nepožadovaného smeru.

V prípade, že hlavný rez sa blíži k nedorezu (hrúbka nedorezu je 2 a viac cm, záleží na hrúbke stromu, na druhu dreviny a na ťažisku stromu) a strom stále stojí, pomôžem si drevorubačskou lopatkou pretlačiť strom do požadovaného pádu.

Tento stručný návod slúži na výrub len drobných stromčekov, kde Váš prípadný nezdar nebude mať za následok ujmu na zdraví a to ako Vašej tak i prizerajúcich. Majte na pamäti, že s rastúcim objemom stromu rastú aj riziká (škody na majetku, viac zranených osôb). Ďalším nebezpečenstvom je motorová píla, kde nemáte ak s ňou dostatočné skúsenosti alebo, ak nemáte za sebou kurz na motorové píly, môže sa stať, že nezvládnete pílu v reze a pílou zraníte buď seba, alebo prizerajúci. Reťaz motorovej píly nereže, ale trhá, a preto zranenia býva často veľmi vážne a nebezpečné.

Ak pred výrubom stromov nemáte dobrý pocit, obráťte sa radšej na odbornú firmu vo Vašom okolí a zbytočne nehazardujte so svojím zdravím a so zdravým prizerajúcich. Vždy by mal pri Vás niekto rozhodne byť.

zlepsovaky.eu